Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nedir

Noter Tasdikli Çeviri Nedir?

Noter tasdikli çeviri ya da noter onaylı çeviri, tercüme işlemi bitirildikten sonra bir noter tarafından tasdik edilmiş olması gereken çeviri faaliyetidir. Pek çok resmi belgede ve önemli evraklarda bu tip noter tasdikli çevirilere ihtiyaç duyulur. Profesyonel olarak bahsedilen çevirilere sahip olunması için konuyla ilgili uzman bir çevirmen ve çeviri ekibi ile çalışılması en doğru https://avcilarescort.net.tr/ süreçtir.

Noter Tasdikli Çeviriyi Kimler Gerçekleştirir?

Noter tasdikli çeviri işlemi, bir noterde yemin zaptı olan çevirmenler tarafından gerçekleştirilir. Tercüme faaliyeti gerçekleştirildikten sonra çeviriyi yapan yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter tarafından tasdik edilmesi gerekir. Böylelikle de noter tasdikli tercüme faaliyeti nihaileştirilmiş olur.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre noter onaylı çeviri işleri, sadece çevirmenler için yemin zaptı düzenlenebilen bir sisteme sahiptir. Çeviri firmaları ya da başka kurumsal yapılar için yemin zaptı düzenlenmesi mümkün değildir. Bu durumda da çeviri firmalarının kaşeleri yetkililerinin imzaları değil çeviriyi yapan andlı çevirmenin imzası olacak şekilde geçerli kılınır. 

“Çevirmenin kaşesi” denilen kavram, bir kurumsal yapının damgası anlamına gelmez. Kaşeden kasıt, yeminli çevirmenin standart olarak yazması gereken metindir. Noterlerin çevirmenlerden küçük farklarla yazmalarını istedikleri standart metinde; çeviri yapılan dil ikilisinin yönünün ne olduğu (hangi dilden hangi dile çevrildiği) ve belgenin orijinal olup olmadığı belirtilerek andlı çevirmenin çeviriyi doğru ve eksiksiz yaptığının beyanı yer alır.

Noter Tasdikli Çeviriye İhtiyaç Duyulan Durumlar Nelerdir?

Noter tasdikli çeviriye genel olarak resmî belge ve evraklar söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulur. Örnek olarak kimlik belgeleri, pasaportlar, evlilik cüzdanları, diplomalar, tapular, ruhsat belgeleri vb. şeklinde ifade edebileceğimiz resmi değer taşıyan belge ve evrakların çeviri süreçlerinde genel olarak noter onayı ya da andlı çevirmen onayı talep edilir.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bu tip belgeler ve evraklarda noter tasdikli çevirinin tercih edilmesinin en temel sebebi, söz konusu edilen evrakların ve belgelerin devlet tarafından onaylanmasıdır. Böylelikle çeviri süreci tamamlanan belge ve evraklara bir resmiyet kazandırılmış olunur.

Noter Tasdikli Çeviri ile Yeminli Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Noter tasdikli çeviri hizmeti ile yeminli tercüme arasındaki başlıca fark, çeviri sürecine sokulan belge ve evraklara devlet tarafından onay verilmesi ya da verilmemesidir. Bazı özel firmalar bu süreçler söz konusu olduğunda zaman zaman sadece andlı çevirmenin onayını yeterli bulur.

Yeminli tercüme süreci yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilirken işlemi yapılan belge ve evraklara çeviriyi yapan yeminli tercümanın imzasını atması, belge ve evrakların geçerli sayılması koşulu için yeterlidir. Noter tasdikli tercüme işlemindeyse bu belge ve evrakların çevirisi yeminli tercüman tarafından yapıldıktan sonra son aşama olarak noter onayına sunulması şart koşulur. 

Pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde noter tasdikine gerek duyulmaz. Bunun nedeni bu ülkelerde akreditasyon işlemlerinin veya mesleki yeterliliklerin resmiyet kazandırılması sürecinin ülkelerin sivil resmi kuruluşlarınca yapılmasıdır. Türkiye’de hala Mesleki Yeterlilik Kurumu çevirmenlik mesleğinin akreditasyonunu yapmadığı/yapamadığı için noterler başvuruda bulunan çevirmenlerin dil yeterlilik belgelerine ya da mezuniyet belgelerine göre yemin zaptı düzenler.

Tabi noterlerin herhangi bir ölçme – değerlendirme yöntemi kullanmadan, sadece bazı belgelere istinaden kişilere çevirmenlik yetkisini vermesi pek çok önemli kusurları bulunan hatalı çevirileri de beraberinde getirmektedir. Normal şartlarda yetkin ve deneyimli bir çevirmenin dahi hata yapma payı bulunduğundan çevirinin mutlaka ikinci bir çevirmen tarafından kontrol edilmesi ve gerekli görülüyorsa düzeltilmesi gerekir. Bu da bir dizi uygun sürecin çalıştırılması anlamına gelir. Sonuç olarak andlı/onaylı çeviri yetkilendirmesinin kendini kanıtlamış, belirli koşulları yerine getirebilen çeviri şirketlerine verilmesi daha doğru bir yaklaşım olur.

Mirora çeviri firması bu tip önemli çeviri süreçleriniz için sizlere profesyonel anlamda destek sağlıyor. Ekiplerinde yer alan uzman çeviri kadrosu noter tasdikli çeviri ihtiyaçlarınızı çok kısa sürede, olması gereken standartta ve profesyonellikte sizlere escort avcılar sunuyor. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Written By

Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editörün Tavsiyeleri

Advertisement