Connect with us

Hi, what are you looking for?

Haberler

Gayrimenkul Değerleme Nedir? Koşulları Nelerdir?

Yürürlükte olan mevcut mevzuata göre tüm resmi ve özel kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere ait gayrimenkullerin, bu gayrimenkullere ait faydaların ve hakların; tüm gayrimenkul projelerinin uluslararası metotlar kapsamında etik kurallar baz alınarak yapılan ekspertiz işlemlerinin ve bu işlemlere ait raporların tümüne gayrimenkul değerleme denilir.

Taşınmaz değerlerinin tespitinin yapılabilmesi için, piyasada bu konuyla ilgilenen kurum ve kuruluşlarca yetkilendirilmiş olan değerleme uzmanları birtakım çalışmalar yapar. Bu değerlendirmeler birden fazla yöntemi de içeriğinde barındırır. En uygun olacak yöntemin seçilebilmesi için gayrimenkulün konumuna, niteliğine, kullanım amacına, mevcut durumuna, yaşına vb. özelliklerine bakılmaktadır. 

Tüm gayrimenkuller kendi içerisinde bir takım değişkenlere sahip olduğundan, doğru yöntem eksperler tarafından tespit edildikten sonra değerlemenin tamamlanması adına ilgili devlet kurumlarından bilgi ve belgeler alınmakta, taşınmazın bulunduğu bölgede değerleme çalışmaları yapılmakta ve son olarak taşınmazın içerisinde gayrimenkul değerleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Son aşamada da taşınmazın değeri tahmin ve takdir edilerek ortaya konur. 

Gayrimenkul Değerleme Koşulları Nelerdir?

Aden Değerleme, kaliteli ve tecrübe olarak oldukça takdir edilesi referanslara sahip bir değerleme firmasıdır. Aden Değerleme çatısı altında hizmet veren değerleme uzmanları her şart ve koşulda, muhatabı olan kurum ve kişiler için istenilen tüm detaylara sahip raporlamayı hukuki uygunluk ve kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmektedirler.

Gayrimenkul değerleme konusunda, değerleme raporunu talep eden taraflarca unutulan en büyük koşul bu değerin belirlenirken her zaman kendilerine uygun olacak kullanım değeriyle raporlarda karşılaşamayabilecekleridir. Bunun nedeni taşınmazların değerlerinin belirlenirken piyasa koşulları içerisindeki nesnel değerlerinin ne olduklarına dair bir raporlama hazırlanmasıdır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nasıl Hazırlanmaktadır?

Gayrimenkul değerleme raporu hazırlanırken uluslararası değerleme standartları baz alınmaktadır. Bu standartlar Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi tarafından yayınlanmaktadır. Maliyet yaklaşımı, gelir yaklaşımı ve pazar yaklaşımı şeklinde 3 ayrı değerleme standartı vardır. Maliyet yaklaşımında bir alıcının risk etkenleri, elverişsizlik ve doğru yönetilemeyen zaman faktörleri dışında değerlemesi yapılacak olan varlığa ödeyeceği fiyatın bu varlığa eşdeğer bir varlık söz konusu olduğunda yapım ya da satın alma koşullarında maliyetinden fazla olmaması esasına bakılır.

Gelir yaklaşımında farklı başlıklar altında inceleme yapılsa da ortak nokta, gayrimenkulün hak sahibinin somut olarak elde ettiği ya da elde edebileceği düşünülen tahmini gelirlerin net bügünkü değerinin belirlenmesidir. Son olarak pazar yaklaşımı ele alınır ise belirlenecek değerin değerlemeye konu olan varlığın fiyatıyla benzer özelliklere sahip olan başka bir varlıkla karşılaştırılması esasına dayandırıldığı söylenir.

Bu bilgilerin ışığında, yapılacak değerlemenin adımları şu şekilde özetlenir;

  • Taşınmaza ait belediye ve tapu araştırmalarının yapılması
  • Taşınmazın bulunduğu alanda incelemeler yapılması ve fotoğraflamanın gerçekleştirilmesi
  • Elde edilen bilgilerin değerlendirme sürecine sokularak başka bir araştırmaya gerek duyulmadığı takdirde raporun Uluslararası Değerleme Standartları’na bağlı kalınarak rapora bu belge ve eklerin ilave edilip tanzime hazır hale getirilmesi
  • Son aşamada da tanzim edilmiş rapor değerleme uzmanı tarafından detaylı olarak kontrol edilerek belgelerin gayrimenkulle uyumunun teyit edilmesi ve gerekli birime ya da şahsa teslim edilmesi

Written By

Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editörün Tavsiyeleri

Advertisement